Wiskunde-applets geselecteerd op leerboek en hoofdstuk.


Het is de bedoeling dat bij elk wiskundig thema uit de leerboeken van Getal & Ruimte een of meer verhelderende applets (al- of niet interactieve voorbeelden of uitleg) worden aangeboden. Daarvoor dienen de applets worden verzameld en gerangschikt. Dat kost veel tijd. Op dit moment is slechts de aanzet gereed. De invulling is een kwestie van lange adem en geduld.............. (C.P.K.)

Kies het juiste boek.
HAVO
VWO
HAVO 3 deel 1 VWO 3 deel 1
HAVO 3 deel 2 VWO 3 deel 2
HAVO A deel 1 VWO AB deel 1
HAVO A deel 2 VWO AB deel 2
HAVO A12 deel 3 VWO A deel 3
HAVO B deel 1 VWO A1 deel 4
HAVO B deel 2 VWO A12 deel 4
HAVO B1 deel 3 VWO A12 deel 5
HAVO B12 deel 3 VWO B deel 3
  VWO B deel 4
  VWO B deel 5
  VWO B12 deel 6