• Op de site van WisFaq kan je alle vragen aangaande je schoolwiskunde kwijt. Ook staan er bijna 10.000 vragen van andere scholieren met hun antwoorden ter inzage. Zeer leerzaam!! Ga gewoon eens rondkijken..
WisFaq logo
  • Op het Wisweb van het Freudental Instituut staan een heleboel applets die bedoeld zijn om op interactieve wijze schoolwiskunde te verhelderen.
  • Op de Hacom site een staat een heleboel schoolwiskunde, inclusief oefeningen die je op de computer kunt maken. Speciaal voor scholieren!
  • Onze eigen wiskundeleraar Peter van der Logt heeft ook een eigen site in de lucht. Daar is voor leerlingen veel nuttigs te vinden op het gebied van Praktische Opdrachten, diagnostische toetsen, digitaal lesmateriaal e.d.